Najnovije

NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Temeljem Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, koja je objavljena u Narodnim novinama broj: 32/2022, a stupa na snagu 01.04.2022. godine, izvješćujemo građane da zahtjev za ostvarivanje Naknade za ugroženog kupca energenata kod Centra za socijalnu skrb Županja, predaju osobe sa slijedećim statusom:

 • korisnici Zajamčene minimalne naknade,
 • korisnici Osobne invalidnine,
 • korisnici Nacionalne naknade za starije osobe,
 • korisnici Novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i
 • korisnici Novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata

 

Osobe koja svoje prava ne ostvaruju u sustavu socijalne skrbi uz ispunjeni Zahtjev moraju priložiti slijedeće dokumente:

 • preslika osobne iskaznice ( za sve članove kućanstva ) i
 • ovjerenu presliku Rješenja o ostvarenoj naknadi kao dokaz svog statusa korisnika ( npr. presliku rješenja o priznatoj Novčanoj naknadi za nezaposlene hrvatske branitelje i Novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata ovjerava Služba za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za branitelje u Županji, J.J. Strossmayera 18, dok presliku rješenja o priznatoj Nacionalnoj naknadi za starije osobe ovjerava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostava u Županji, Aleja Matice Hrvatske 34 )

Centar za socijalnu skrb Županja, uz ovu obavijest, na svojoj službenoj internetskoj stranici objavljuje i obrazac Zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata, koji se može preuzeti.

 

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

 


 

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12 studenoga 2021.g., donio je:

ODLUKU

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

 • Prema istoj odluci, sve osobe koje ulaze u unutarnji prostor Centra za socijalnu skrb Županja, imaju obvezu predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Osobe koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Centra.
 • Od gore navedenog su izuzete osobe:
  • čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima (osobe kojima je uručen službeni poziv Centra) i
  • kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVlD-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Odluka stupa na snagu 16.11.2021.g.

Zbog gore navedenog i nadalje upućujemo naše korisnike da u što većoj mjeri komunikaciju s Centrom ostvaruju putem:

telefona: 032/832-160,

fax-a: 032/831-450

email-a: css-zupanja@socskrb.hr

Također za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da koristite službene obrasce Centra, objavljene u dijelu „Obrasci i dokumenti“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/index.php/obrasci-dokumenti.

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na email: css-zupanja@socskrb.hr ili fax.: 032/831-450.

Također, možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/index.php/kontakti.

 

Odluka Stožera

 


 

13. rujna 2021.

Centar za socijalnu skrb Županja od 11.05.2020. godine obavlja sve poslove iz djelokruga rada Centra, uz pridržavanje uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (covid-19), izdanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dan: 08.05.2020. godine.

Molimo korisnike da i nadalje koriste elektroničke načine komunikacije s Centrom prema izdanoj obavijesti od 20.03.2020.g., a rad s korisnicima u zgradi odvija se sukladno izdanim uputama.

Radno vrijeme Centra: ponedjeljak - petak: 0700 do 1500

Rad sa strankama: ponedjeljak - četvrtak: 0800 do 1300

pauza: 1000 do 1030  

telefon: 032/832-160,

fax.: 032/831-450

e-mail: css-zupanja@socskrb.hr

Svi korisnici dužni su poštivati i postupati po jasnim uputama za ulazak u prostor Centra.  


 

 URUČENJE NAGRADE „JAKOV KUDRIĆ“ CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 16. ožujka 2021, na svečanosti u Zagrebu, Centru za socijalnu skrb Županja uručena je Nagrada „Jakov Kudrić“, Hrvatske udruge socijalnih radnika. S ovim izuzetno bitnim priznanjem sruke, Centar za socijalnu skrb Županja nagrađen je u prošloj 2020. godini, no svečanost dodjele nagrade nije se održala zbog prošlogodišnje eskalacije pandemije virusa COVID-19.

Nagrada je jučer uručena Saši Užareviću, ravnatelju našeg Centra, a ista predstavlja krunu dugogodišnjeg unaprjeđivanja stručnog rada u Centru, kroz kontinuirano podizanje kvalitete naših usluga i promicanje suradnje sa svim institucijama usmjerenim prema humanitarnom djelovanju. O utemeljenosti dodjele ove nagrade Hrvatska udruga socijalnih radnika ističe bitno u tekstu iz službene brošure dodjele nagrada, koji možete pročitati u nastavku:

GODIŠNJA NAGRADA JAKOV KUDRIĆ

Osnutak i rad Centra za socijalnu skrb Županja datira od 01. srpnja 1975. godine. Danas je to kolektiv koji na čelu s ravnateljem, gospodinom Sašom Užarević broji 26 djelatnika, a prema mjesnoj nadležnosti obuhvaća 52.350 stanovnika u ukupno 16 naselja, odnosno 8 općina i Grad Županju.

Kada bi se s nekoliko riječi trebalo opisati Centar za socijalnu skrb Županja najprimjerenija bi bila poslovica ,,Na muci se poznaju junaci“. Tijekom domovinskog rata je briga o zbrinjavanju desetaka tisuća prognanika i izbjeglica predstavljala okosnicu rada Centra. Uslijedile su teške krizne situacije - katastrofalna poplava 2014. godine na području županjske Posavine zbog koje je evakuiran veliki broj ljudi, a djelatnici Centra su organizirali hitan smještaj, isplate socijalnih naknada na terenu, svakodnevno bili u obilascima pogođenog područja, u kontejnerskim naseljima ina terenu pružali savjetodavnu i drugu pomoć.

Zatim je 2015. godine došlo do velike izbjegličke kriza koja je značila 24 satno dežurstvo i rad djelatnika Centra u izbjegličkom kampu Opatovac, a zatim i u kampu u Slavonskom Brodu. U tim nepredviđenim, emocionalno i fizički teškim okolnostima za koje nitko, pa niti djelatnici Centra nisu bili pripremljeni ni posebno educirani zaštita, spašavanje i briga o ljudima odrađena je maksimalno predano i stručno.

Reagiralo se i radilo profesionalno, brzo i efikasno, a pritom se i redovan rad s korisnicima u Centru kontinuirano nastavljao. Hrabrost, motiviranost i usmjerenost na pomaganje onima koje je zadesila velika nesreća bila su obilježja rada djelatnika Centra.

Danas se rad Centra prepoznaje kao inovativan i otvoren za suradnju ciljanu pronalaženju rješenja za poboljšanje životnih prilika i odgovaranja na potrebe korisničkih skupina. Zbog toga se ustrajno javljaju na natječaje, razvijaju mrežu suradnika i partnera.

Postignuti rezultati su zaista impozantni, a navodimo samo neke. Koristeći sredstva EU fonda Centar je prilagodio svoje prostore kako bi olakšali kretanje i snalaženje osobama s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima.

Kroz partnerstvo s Centrom za rehabilitaciju ,,Mala Terezija“ aktivno sudjeluje u uvođenju usluge rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, kao i u prevenciji izolacije osoba smještenih u udomiteljske obitelji u ruralnim područjima. Centar je dugogodišnji sudionik u procesu de-institucionalizacije i transformacije ustanova jer svojim angažmanom i spremnošću na pružanje pomoći pridonosi razvijanju izvaninstitucionalnih usluga. Zajedno s Udrugom B.a.b.e.

Centar sudjeluje u osnivanju volonterskog centra Vukovarsko srijemske županije. Usko surađuje s Gradskim društvom Crveni križ Županja s kojim je provodio niz projekata (Ljudi u pokretu, Mladi za budućnost, Zdrav obrok-zdravo dijete, Aktivni u trećoj životnoj dobi, Humanitarni paket za Slavoniju, Pjesma za sve mlade, Program zapošljavanja žena i dr.)

Partneri i bliski suradnici ističu da se odnos sa Centrom za socijalnu skrb Županja ogleda kroz stručnost, ljubaznost i susretljivost, brzu i učinkovitu uslugu, rješavanje problema, pravodobno informiranje, usmjerenost na korisnike uz maksimalno poštivanje svakog čovjeka i etičnost u radu.

Centar za socijalnu skrb Županja ustanova je socijalne skrbi koja se niz godina ističe profesionalnošću i kvalitetom socijalnih usluga kao i inovativnošću svojih programa u interesu korisnika, a svojim je profesionalnim, odgovornim i savjesnim radom pridonijela jačanju ugleda struke socijalnog rada u široj društvenoj zajednici.

 

 

 

 

 OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

 

11. svibnja 2020.

Centar za socijalnu skrb Županja od 11.05.2020. godine obavlja sve poslove iz djelokruga rada Centra, uz pridržavanje uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (covid-19), izdanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dan: 08.05.2020. godine.

Molimo korisnike da i nadalje koriste elektroničke načine komunikacije s Centrom prema izdanoj obavijesti od 20.03.2020.g., a rad s korisnicima u zgradi odvija se sukladno izdanim uputama.

Svi korisnici dužni su poštivati i postupati po jasnim uputama za ulazak u prostor Centra.

  


 

20. ožujka 2020.

Slijedom pojave epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju spriječavanja pojave daljnjeg širenja, Centar za socijalnu skrb Županja zaprima samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodovih razloga.

Upućuju se svi da za komunikaciju sa stručnim radnicima Centra prvotno koriste elektroničke puteve komunikacije i to na službeni:

telefon: 032/832-160,

fax.: 032/831-450

e-mail: css-zupanja@socskrb.hr

 

Nakon prvotne komunikacije sa stručnim radnikom, daljnje rješavanje Vaših upita ili zahtjeva rješavat će te po uputi stručnog radnika.

Za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da u što većoj mjeri koristite službene obrasce Centra, objavljene i u dijelu „Obrasci i dokumenti“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na e-mail: css-zupanja@socskrb.hr ili fax: 032/831-450.

Također, sekundarno možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/.

 

Naknada za ugroženog kupca energenata...
Financijski plan sredstava iz državnog proračuna za 2022. godinu nakon rebalansa...
Financijski plan decentraliziranih sredstava za 2022. godinu nakon rebalansa...
10. Sjednica Upravnog vijeća CZSS Županja...

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let