Najnovije

NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Temeljem Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, koja je objavljena u Narodnim novinama broj: 32/2022, a stupa na snagu 01.04.2022. godine, izvješćujemo građane da zahtjev za ostvarivanje Naknade za ugroženog kupca energenata kod Centra za socijalnu skrb Županja, predaju osobe sa slijedećim statusom:

 • korisnici Zajamčene minimalne naknade,
 • korisnici Osobne invalidnine,
 • korisnici Nacionalne naknade za starije osobe,
 • korisnici Novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i
 • korisnici Novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata

 

Osobe koja svoje prava ne ostvaruju u sustavu socijalne skrbi uz ispunjeni Zahtjev moraju priložiti slijedeće dokumente:

 • preslika osobne iskaznice ( za sve članove kućanstva ) i
 • ovjerenu presliku Rješenja o ostvarenoj naknadi kao dokaz svog statusa korisnika ( npr. presliku rješenja o priznatoj Novčanoj naknadi za nezaposlene hrvatske branitelje i Novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata ovjerava Služba za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za branitelje u Županji, J.J. Strossmayera 18, dok presliku rješenja o priznatoj Nacionalnoj naknadi za starije osobe ovjerava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostava u Županji, Aleja Matice Hrvatske 34 )

Centar za socijalnu skrb Županja, uz ovu obavijest, na svojoj službenoj internetskoj stranici objavljuje i obrazac Zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata, koji se može preuzeti.

 

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

 


 

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12 studenoga 2021.g., donio je:

ODLUKU

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

 • Prema istoj odluci, sve osobe koje ulaze u unutarnji prostor Centra za socijalnu skrb Županja, imaju obvezu predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Osobe koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Centra.
 • Od gore navedenog su izuzete osobe:
  • čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima (osobe kojima je uručen službeni poziv Centra) i
  • kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVlD-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Odluka stupa na snagu 16.11.2021.g.

Zbog gore navedenog i nadalje upućujemo naše korisnike da u što većoj mjeri komunikaciju s Centrom ostvaruju putem:

telefona: 032/832-160,

fax-a: 032/831-450

email-a: css-zupanja@socskrb.hr

Također za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da koristite službene obrasce Centra, objavljene u dijelu „Obrasci i dokumenti“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/index.php/obrasci-dokumenti.

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na email: css-zupanja@socskrb.hr ili fax.: 032/831-450.

Također, možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/index.php/kontakti.

 

Odluka Stožera

 


 

13. rujna 2021.

Centar za socijalnu skrb Županja od 11.05.2020. godine obavlja sve poslove iz djelokruga rada Centra, uz pridržavanje uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (covid-19), izdanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dan: 08.05.2020. godine.

Molimo korisnike da i nadalje koriste elektroničke načine komunikacije s Centrom prema izdanoj obavijesti od 20.03.2020.g., a rad s korisnicima u zgradi odvija se sukladno izdanim uputama.

Radno vrijeme Centra: ponedjeljak - petak: 0700 do 1500

Rad sa strankama: ponedjeljak - četvrtak: 0800 do 1300

pauza: 1000 do 1030  

telefon: 032/832-160,

fax.: 032/831-450

e-mail: css-zupanja@socskrb.hr

Svi korisnici dužni su poštivati i postupati po jasnim uputama za ulazak u prostor Centra.  


 

 URUČENJE NAGRADE „JAKOV KUDRIĆ“ CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 16. ožujka 2021, na svečanosti u Zagrebu, Centru za socijalnu skrb Županja uručena je Nagrada „Jakov Kudrić“, Hrvatske udruge socijalnih radnika. S ovim izuzetno bitnim priznanjem sruke, Centar za socijalnu skrb Županja nagrađen je u prošloj 2020. godini, no svečanost dodjele nagrade nije se održala zbog prošlogodišnje eskalacije pandemije virusa COVID-19.

Nagrada je jučer uručena Saši Užareviću, ravnatelju našeg Centra, a ista predstavlja krunu dugogodišnjeg unaprjeđivanja stručnog rada u Centru, kroz kontinuirano podizanje kvalitete naših usluga i promicanje suradnje sa svim institucijama usmjerenim prema humanitarnom djelovanju. O utemeljenosti dodjele ove nagrade Hrvatska udruga socijalnih radnika ističe bitno u tekstu iz službene brošure dodjele nagrada, koji možete pročitati u nastavku:

GODIŠNJA NAGRADA JAKOV KUDRIĆ

Osnutak i rad Centra za socijalnu skrb Županja datira od 01. srpnja 1975. godine. Danas je to kolektiv koji na čelu s ravnateljem, gospodinom Sašom Užarević broji 26 djelatnika, a prema mjesnoj nadležnosti obuhvaća 52.350 stanovnika u ukupno 16 naselja, odnosno 8 općina i Grad Županju.

Kada bi se s nekoliko riječi trebalo opisati Centar za socijalnu skrb Županja najprimjerenija bi bila poslovica ,,Na muci se poznaju junaci“. Tijekom domovinskog rata je briga o zbrinjavanju desetaka tisuća prognanika i izbjeglica predstavljala okosnicu rada Centra. Uslijedile su teške krizne situacije - katastrofalna poplava 2014. godine na području županjske Posavine zbog koje je evakuiran veliki broj ljudi, a djelatnici Centra su organizirali hitan smještaj, isplate socijalnih naknada na terenu, svakodnevno bili u obilascima pogođenog područja, u kontejnerskim naseljima ina terenu pružali savjetodavnu i drugu pomoć.

Zatim je 2015. godine došlo do velike izbjegličke kriza koja je značila 24 satno dežurstvo i rad djelatnika Centra u izbjegličkom kampu Opatovac, a zatim i u kampu u Slavonskom Brodu. U tim nepredviđenim, emocionalno i fizički teškim okolnostima za koje nitko, pa niti djelatnici Centra nisu bili pripremljeni ni posebno educirani zaštita, spašavanje i briga o ljudima odrađena je maksimalno predano i stručno.

Reagiralo se i radilo profesionalno, brzo i efikasno, a pritom se i redovan rad s korisnicima u Centru kontinuirano nastavljao. Hrabrost, motiviranost i usmjerenost na pomaganje onima koje je zadesila velika nesreća bila su obilježja rada djelatnika Centra.

Danas se rad Centra prepoznaje kao inovativan i otvoren za suradnju ciljanu pronalaženju rješenja za poboljšanje životnih prilika i odgovaranja na potrebe korisničkih skupina. Zbog toga se ustrajno javljaju na natječaje, razvijaju mrežu suradnika i partnera.

Postignuti rezultati su zaista impozantni, a navodimo samo neke. Koristeći sredstva EU fonda Centar je prilagodio svoje prostore kako bi olakšali kretanje i snalaženje osobama s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima.

Kroz partnerstvo s Centrom za rehabilitaciju ,,Mala Terezija“ aktivno sudjeluje u uvođenju usluge rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, kao i u prevenciji izolacije osoba smještenih u udomiteljske obitelji u ruralnim područjima. Centar je dugogodišnji sudionik u procesu de-institucionalizacije i transformacije ustanova jer svojim angažmanom i spremnošću na pružanje pomoći pridonosi razvijanju izvaninstitucionalnih usluga. Zajedno s Udrugom B.a.b.e.

Centar sudjeluje u osnivanju volonterskog centra Vukovarsko srijemske županije. Usko surađuje s Gradskim društvom Crveni križ Županja s kojim je provodio niz projekata (Ljudi u pokretu, Mladi za budućnost, Zdrav obrok-zdravo dijete, Aktivni u trećoj životnoj dobi, Humanitarni paket za Slavoniju, Pjesma za sve mlade, Program zapošljavanja žena i dr.)

Partneri i bliski suradnici ističu da se odnos sa Centrom za socijalnu skrb Županja ogleda kroz stručnost, ljubaznost i susretljivost, brzu i učinkovitu uslugu, rješavanje problema, pravodobno informiranje, usmjerenost na korisnike uz maksimalno poštivanje svakog čovjeka i etičnost u radu.

Centar za socijalnu skrb Županja ustanova je socijalne skrbi koja se niz godina ističe profesionalnošću i kvalitetom socijalnih usluga kao i inovativnošću svojih programa u interesu korisnika, a svojim je profesionalnim, odgovornim i savjesnim radom pridonijela jačanju ugleda struke socijalnog rada u široj društvenoj zajednici.

 

 

 

 

 OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

 

11. svibnja 2020.

Centar za socijalnu skrb Županja od 11.05.2020. godine obavlja sve poslove iz djelokruga rada Centra, uz pridržavanje uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (covid-19), izdanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dan: 08.05.2020. godine.

Molimo korisnike da i nadalje koriste elektroničke načine komunikacije s Centrom prema izdanoj obavijesti od 20.03.2020.g., a rad s korisnicima u zgradi odvija se sukladno izdanim uputama.

Svi korisnici dužni su poštivati i postupati po jasnim uputama za ulazak u prostor Centra.

  


 

20. ožujka 2020.

Slijedom pojave epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju spriječavanja pojave daljnjeg širenja, Centar za socijalnu skrb Županja zaprima samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodovih razloga.

Upućuju se svi da za komunikaciju sa stručnim radnicima Centra prvotno koriste elektroničke puteve komunikacije i to na službeni:

telefon: 032/832-160,

fax.: 032/831-450

e-mail: css-zupanja@socskrb.hr

 

Nakon prvotne komunikacije sa stručnim radnikom, daljnje rješavanje Vaših upita ili zahtjeva rješavat će te po uputi stručnog radnika.

Za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da u što većoj mjeri koristite službene obrasce Centra, objavljene i u dijelu „Obrasci i dokumenti“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na e-mail: css-zupanja@socskrb.hr ili fax: 032/831-450.

Također, sekundarno možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja adresa: http://www.czsszupanja.hr/.

 

12. Sjednica Upravnog vijeća CZSS Županja...
Financijski plan decentraliziranih sredstava za 2022. godinu nakon 2. preraspodjele...
Obavijest - kandidatima koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještin...
Natječaj - Psiholog

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let