CENTAR ZA SOCIJATNU SKRB Županja

KLASA: 40601/18-02/16
URBROJ: 196-126/2-18-1
U Županji, 20. rujna 2018.

 

O B A V I J E S T

 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine, br. 120/2016) u cilju spriječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Centar za socijalnu skrb Županja kao javni naručitelj obavještava da nema gospodarskih subjekata s kojima bi predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe, biti u sukobu interesa u smislu odredbi istog članka Zakona.

 

Ravnatelj:

Saša Užarević, dipl. iur., univ.spec.iur.

 

Obavijest - javna nabava

Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja