Ustrojstvo Centra

Povijest

Centar za socijalnu skrb Županja smješten je u središtu grada u novom, namjenski građenom objektu 1997.godine.

U prošlosti su se poslovi socijalne skrbi obavljali u okviru nadležnog tijela pri tadašnjoj Skupštini općine Županja sve do 01. srpnja 1975. godine kada je osnovan Centar za socijalni rad Županja. Od početka 1998. godine ustrojen je kao Centar za socijalnu skrb Županja koji je javna ustanova pravna osoba, osnovan rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, upisan u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi, koje vodi nadležno ministastvo.

Mjesna nadležnost Centra obuhvaća 52.350 stanovnika  u ukupno 16 naselja, odnosno 8 općina (Bošnjaci, Babina Greda, Cerna, Drenovci, Štitar, Gradište, Gunja i Vrbanja) i Grad Županja U Centru je trenutačno uposleno ukupno 26 radnika.


Čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana na području našeg djelovanja koji će mu garantirati ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ŽUPANJA 

Misija

Pomoć građanima na području djelovanja u osiguravanju i ostvarivanju sredstava i uvjeta za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, obiteljskih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti pružamo potporu, obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

Vizija

Čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana na području našeg djelovanja koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

Korisnička povelja

Poštovani korisnici usluga CZSS Županja,

ova Povelja Vas upućuje na razinu usluga koju možete očekivati od CZSS Županja.
Ona Vas također upućuje na to što mi očekujemo od Vas.

1. UVOD

Kada smo upitali naše korisnike i radnike kako bi željeli da naše usluge izgledaju, dobili smo slijedeće odgovore:

 • da usluge pružamo brzo i učinkovito
 • da pružamo jednostavne i svima dostupne informacije
 • da stručni djelatnici pomažu korisnicima i pritom međusobno surađuju
 • da osiguramo ugodno okruženje u uredima.

 

2. NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA

Mi želimo pružati najbolje usluge koliko je u našoj moći svima koji trebaju našu pomoć.
Mi ćemo:

 • se ophoditi prema Vama s poštovanjem
 • biti nepristrani i Vama na pomoći
 • profesionalno se ponašati
 • preuzeti odgovornost u radu s Vama i činiti sve što je za Vas potrebno
 • uvažavati posebnosti Vaših potreba
 • uključivati Vas u donošenje odluka koja se odnose na Vas i Vašu budućnost
 • štititi Vašu privatnost.

 

3. VAŠA ODGOVORNOST PREMA NAMA

Mi od Vas očekujemo:

 • ophodite se prema nama s poštovanjem i kad nešto pođe u krivom pravcu
 • nećemo tolerirati nasilje, prijetnju i napad, ako bi se tako ponašali zamolit ćemo Vas da napustite ured
 • budite pažljivi i pristojni prema drugim korisnicima
 • dođite na vrijeme na zakazane sastanke
 • ako Vas zamolimo pružite nam više informacija
 • pružite nam istinitu i cjelovitu informaciju na vrijeme
 • izvijestite nas o promjenama i okolnostima koje se tiču Vas ili drugih za koje ste podnijeli zahtjev
 • gledajte pozitivno na mogućnost rješavanja Vašeg problema.

 

4. ZAJEDNIČKE ODGOVORNOSTI

Svi možemo pomoći kod osiguranja ugodnog okruženja, poštujući jedni druge i da pri tome budemo pažljivi i strpljivi.

Redovito ćemo Vas pitati što mislite o našim uslugama jer nam je važno koristiti te informacije kako bi unaprijedili svoje usluge. Prihvaćamo i pozdravljamo Vaše savjete o unapređenju našeg rada, možete nas kontaktirati osobno ili putem telefona.

Ova povelja nema zakonsku snagu, već samo predstavlja dobru volju svih sudionika da je poštuju i u skladu s njom se ponašaju.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let