ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Preuzimanje - Izvješće o radu skrbnika

Preuzimanje - Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja

 

 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja
 • osobna invalidnina
 • naknada do zaposlenja

Preuzimanje - Zahtjev za priznavanje prava

 • ostvarivanja prava na dopunsko zdravstveno osiguranje
 • oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi
 • ostvarivanja prava na dječji doplatak
 • drugo

Preuzimanje - Zahtjev za izdavanje potvrda

Preuzimanje - Inicijalna prijava

Preuzimanje - Zahtjev za priznavanje prava na socijalnu uslugu smještaja

 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • naknada do zaposlenja
 • zajamčena minimalna naknada

Preuzimanje - Obrazac promjene u ostvarenju prava

Preuzimanje - Zahtjev za priznavanje socijalne usluge pomoć u kući

Preuzimanje - Anketni upitnik o načinu isplate prava

 

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let