Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Služenik za informiranje Centra za socijalnu skrb Županja
Zahtjev za pristup informacijama (obrazac br. 2) 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (obrazac br. 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (obrazac br. 4)

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let