Centar za socijalnu skrb Županja - Ustrojstvo centra - Odjel novčanih naknada

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Odjel za novčane naknade

U okviru Odjela za novčane naknade osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se savjetovanjem, pomaganjem u prevladavanju posebnih teškoća, zajamčenom minimalnom naknadom i jednokratnim naknadama i naknadama u vezi s obrazovanjem.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja.

 
Protokol

Naše pomoći

Naše pomoći

Gdje se nalazimo


On-Line kontakt
Vaš email
Tema
Vaše ime
Vaš upit...
 Pošalji i meni kopiju
   
 
MSPIM Vijesti
Baner