Centar za socijalnu skrb Županja - Ustrojstvo centra - Odjel za odrasle osobe

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Odjel za odrasle osobe

U Odjelu za odrasle osobe poduzimaju se mjere radi zaštite osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba i odraslih osoba pod skrbništvom, osigurava se skrb izvan vlastite obitelji osobama koje se nalaze u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja.

Rješava se u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu i naknadu do zaposlenja te opravu na pomoć u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa. Nadalje, poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima te se rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.

Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba, a prate se i prilike u kojima oni žive. Daju se podatci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika. Potiču se i razvijaju samo pomoć, dobrosusjedska pomoć, dobrotvorne i druge aktivnosti.

 
Protokol

Naše pomoći

Naše pomoći

Gdje se nalazimo


On-Line kontakt
Vaš email
Tema
Vaše ime
Vaš upit...
 Pošalji i meni kopiju
   
 
MSPIM Vijesti
Baner