Prema Obiteljskom zakonu brak ne može sklopiti osoba koja nije navršila 18 godina života osim iznimno kada sud u izvanparničnom postupku utvrdi da je osoba koja je zatražila sklapanje braka prije punoljetnosti navršila 16 godina i da je mentalno i tjelesno zrela za brak, te postoji opravdan razlog za zaključenje braka. U takvim postupcima sud će uz saslušanje maloljetne osobe koja osobno podnosi prijedlog, njenih roditelja, te osobe s kojom namjerava sklopiti brak, pribaviti i mišljenje Centra i tako ispitati okolnosti značajne za donošenje odluke.

To konkretno znači da će Centar kada zaprimi traženje suda, po službenoj dužnosti provesti postupak u kojemu će pokušati utvrditi postoje li razlozi zbog kojih bi sklapanje brak bilo neopravdano. U tu svrhu psiholog će obaviti razgovor s maloljetnom osobom, a po potrebi i s osobom s kojom maloljetna osoba namjerava zaključiti brak, pa i roditeljima maloljetnika, te će prema procjeni potrebe obaviti i testiranja. Socijalni radnik će utvrditi postojanje odstupanja u socijalnom funkcioniranju maloljetne osobe ili okoline primjenjujući znanja, vještine, metode i tehnike koje su primjerene u odnosu na konkretnu osobu odnosno obitelj. Ukoliko se ne utvrdi postojanje razloga koji bi bili valjani za preporuku sudu kojom se neće odobriti sklapanje braka maloljetnoj osobi, stručni tim daje pozitivno mišljenje.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let