Osobe koje žele posvojiti dijete moraju proći tzv. obradu kojom se sukladno Obiteljskom zakonu i podzakonskim aktima utvrđuje njihova podobnost za posvojenje. To konkretno znači da će se javiti u Centar koji će u što je moguće kraćem roku nastojati utvrditi sve činjenice koje su potrebne da bi netko postao potencijalni posvojitelj. Potencijalni posvojitelji moraju biti spremni na punu suradnju i na činjenicu da će im biti postavljena pitanja koja nerijetko zadiru u njihovu najdublju privatnost, što je nužno obzirom valja donositi stavove i zaključke koje imaju vrlo konkretne posljedice za dijete koje se posvaja. Biološke roditelje dijete dobiva rođenjem i ne može ih birati dok, posvojenjem dijete dobiva roditelje koje je netko dužan izabrati na najbolji mogući način za njega, rekli bi smo „u njegovo ime“. Da bi se to moglo, valja obratiti pozornost na svaki mogući detalj i sitnicu. Nekada će te biti izravno pitani o nečemu, a nekada će to biti utvrđeno nekom od metoda i tehnika koje zapravo nećete niti osjetiti jer su jednostavne i životne. Za sada su se, na žalost, potencijalni posvojitelji prisiljeni javljati svim centrima za socijalnu skrb koji odlučuju o posvojenju djece koja ispunjavaju pretpostavke za posvojenje, a uz zamolbu ili predstavku mogu dostaviti mišljenje o podobnosti koje izdaje centar koji je bio nadležan za utvrđivanje podobnosti. Zamolbom se predstavljaju i to je zapravo najčešći „upaljač“ po kojemu se njih, između brojnih, odabire kao potencijalne posvojitelje za određeno dijete. Naime, uvijek se prema karakteristikama djeteta nastoji izlučiti potencijalne posvojitelje s kojima se onda obavlja i razgovor, te se stupa u kontakt s centrom koji je radio „obradu“ radi prikupljanja svih potrebnih dokaza. Obzirom većina Centara pa tako i naš zaprima nerijetko 70 puta, pa i više, veći broj zamolbi za posvojenje od broja djece kod kojih su ispunjeni svi preduvjeti za posvajanje, jasno je da nije lako izlučiti tko od njih može udovoljiti najboljem interesu djeteta koje se posvaja. Ponekada zvuči grubo ali važno je imati na umu da se činom posvojenja „uvijek djetetu biraju roditelji, a ne roditeljima dijete“ (najbolji interes djeteta je u prvom planu). Zbog istih razloga teško se može izraditi „lista posvojitelja“ dakle tu ne postoji mogućnost „prvi sam se javio“, pa je donekle i logično da "lista posvojitelja" u tom smislu ne postoji. Odluci izbora roditelja institutom posvojenja, određenom djetetu, Centar za socijalnu skrb Županja pristupa s krajnjom pozornošću, uvijek imajući na umu najbolji interes djeteta koje se konkretno posvaja. Zbog svega očekujemo da nam se potencijalni posvojitelji s vremena na vrijeme jave pismeno, kako bi smo znali da su još uvijek zainteresirani za posvojenje, ali istovremeno molimo za razumijevanje kada na upit o tome da li imamo "neko od djece za psvojenje" odgovorimo s "nemamo" ili "takve informacije ne dajemo", upravo iz ranije rečenih razloga.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let