Kada djeca nemaju roditelje ili iz bilo kojih razloga ne mogu boraviti u vlastitoj obitelji ili je to postoji potreba rehabilitacije koju nije moguće ostvariti boravkom u obitelji osigurava im se skrb izvan vlastite obitelji odnosno Centar donosi rješenja o pravu na skrb izvan vlastite obitelji. Ovo pravo se može ostvariti po dvije osnove tj. prema Zakonu o socijalnoj skrbi i Obiteljskom zakonu. Kada se radi o nekoj izvanrednoj okolnosti zbog koje su roditelji spriječeni skrbiti o djetetu i ne mogu na drugi način osigurati skrb i stanovanje, te od Centra zatraže pomoć ovo pravo se može priznati kao privremeno. Ukoliko ne postoji roditeljska skrb ili je ona nepotpuna, a nije moguće na drugi način pomoći obitelji odnosno djetetu (djeci), Centar će nadležnom sudu predložiti donošenje odluke kojom se jednom ili oba roditelja oduzima pravo živjeti s djecom, te donošenje odluke o povjeravanju drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Centar će u svom radu nastojati provjeriti mogućnost povjere baki i djedu, a kada to nije moguće iz bilo kojeg razloga onda udomiteljskoj obitelji i na kraju odgovarajućem domu socijalne skrbi. Jednako se postupa i u slučaju kada su roditelji lišeni roditeljske skrbi. Roditelji kojima je oduzeto pravo živjeti s djecom dužni su u roku godinu dana od izricanja sudske mjere otkloniti razloge zbog kojega je mjera izrečena, a ukoliko to ne učine, ispunjene su pretpostavke za lišavanje roditeljske skrbi, osim u situacijama kada Centar utvrdi da iz opravdanih razlog to nisu bili u mogućnosti učiniti i kada nadležnom sudu predlaže produženje iste mjere, ali uvijek imajući u vidu najbolji interes djeteta. U cjelokupnom kontekstu valja napomenuti da nedostatak uvjeta življenja npr. život bez električne energije ili vode sami po sebi nisu razlogom za poduzimanje mjera predviđenih Obiteljskim zakonom, ali zanemarivanje higijene djeteta, kućanstva i ostalih potreba koji se pravdaju tim činjenicama jesu. Ovisno o potrebama djeteta i drugim okolnostima skrb izvan vlastite obitelji može se ostvarivati kao: stalni, povremeni, privremeni smještaj, cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak, te organizirano stanovanje.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let