Osobe koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti ne mogu samostalno udovoljavati osnovnim životnim potrebama, te im je prijeko potrebna pomoć i njega, mogu ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu koje se priznaje ako je prethodno provedeno vještačenje pri Prvostupanjskom tijelu vještačenja Centra za socijalnu skrb Županja. Ukoliko posjedujete odgovarajući nalaz i mišljenje drugih tijela moguće je riješiti i na temelju toga.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se odobriti: u punom iznosu (500,00 kn mjesečno) ili usmanjenom iznosu (350,00 kn mjesečno), što ovisi o tome je li vještačenjem utvrđena potreba pomoći i njege u punom ili smanjenom opsegu. Pojednostavljeno rečeno puni opseg se utvrđuje kada osoba niti uz pomoć pomagala (npr. hodalice, štaka, i dr.) ne može zadovoljavati osnovne životne potrebe unutar kućanstva, a smanjeni kada ne može zadovoljavati osnovne životne potrebe izvan kućanstva (npr. samostalan odlazak liječniku niti uz pomoć štaka, hodalice, kolica i sl.). Povremeno je zbunjujuće što određene osobe ostvaruju određena prava u određenom opsegu a npr. nisu invalidne osobe. To je iz razloga jer osoba može ostvariti pravo, ne samo zbog teškog i svima primjetnog fizičkog oštećenja, nego i psihičkog, mentalnog ili uslijed kombinacije više vrsta zdravstvenih oštećenja, što ju čini nesposobnom da na zadovoljavajući način samostalno udovolji osnovnim životnim zahtjevima.

Prihodi podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji utječu na odobrenje prava na doplatak za pomoć i njegu, tj. postoji mogućnost da se doplatak zbog prihoda i ne odobri, no također postoji mogućnost i da se doplatak odobri bez obzira na visinu prihoda u skladu s čl. 44. Zakon o socijalnoj skrbi.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let