Pravo na osobnu invalidninu ima osoba s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju.

Osobna invalidnina se utvrđuje nakon što je prethodno provedeno vještačenje pri Prvostupanjskom tijelu vještačenja i može iznositi do 1.250,00 kn mjesečno što je najviši iznos ako korisnik nema nikakav osobni prihod.

Važno je napomenuti da se uz ostalo prihodom podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu ne smatra alimentacija od dužnika uzdržavanja i obiteljska mirovina.

Pravo na osobnu invalidninu može se odobriti i u smanjenom iznosu do 125% osnovice ili 625 kn mjesečno uz uvjetima koji su detaljnije opisani u Zakonu, a ne odobrava se osobi-korisniku stalnog ili tjednog smještaja izvan vlastite obitelji, osim ako je smještena u dom za samostalno stanovanje s tim da osobnom invalidninom sudjeluje u plaćanju troškova smještaja.

Korisnik ne može istodobno koristiti pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let