Kada Centar zaprimi obavijest o nasilju u obitelji bez obzira je li već neka institucija ili ustanova prijavila to policiji (ili pojedinac) Centar je dužan sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji svejedno o tome izvijestiti policiju. Pri tome Centar nema ulogu utvrđivanja je li se nasilje stvarno dogodilo ili nije jer o tome procjenu donosi policija odnosno nadležno Državno odvjetništvo, a utvrđuje nadležan sud. To ne znači da Centar neće pokušati istovremeno ispitati sve okolnosti u obitelji, pri tome postupajući s naročitim senzibilitetom, već samo činjenicu da se informacija o počinjenom ili mogućem nasilju mora što žurnije proslijediti policiji radi daljnjih postupaka, a istovremeno će nastaviti provoditi i svoje daljnje postupke usmjerene na pomoć žrtvi ili žrtvama. Centar će po dojavi policije, drugih institucija ili pojedinaca pokrenuti postupak u kojemu će nastojati saznati o kakvom nasilju je riječ, kakvog je intenziteta i kakve posljedice proizvodi u odnosu na člana obitelji, a posebice kada je riječ o djeci. Radom sa žrtvama nasilja utvrđuje se trenutačna situacija u kojoj žive. Vrlo često riječ je o odraslim žrtvama nasilja koje je izravno, najčešće prema ženama, a neizravno i prema djeci. Ovisno o utvrđenom moguće je djelovati u nekoliko pravaca. Sa žrtvom se dogovara odnosno izrađuje plan sigurnosti koji ima za cilj postići što veći stupanj zaštite odrasle osobe i djece u slučaju ponavljanja nasilja ili zbog nastavka konkretnog postupka i mjera koje će se tek poduzimati. Postoje situacije kada je nasilje jednokratno, manjeg intenziteta, što je utvrđeno i policijskim postupkom te okarakterizirano kao prekršaj i o čemu je rješavao prekršajni sud.

U situacijama gdje su nasilju izložena i djeca izravno ili neizravno provodi se postupak radi utvrđivanja potrebitosti provođenja: „Mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta“, a u skladu sa Obiteljskim zakonom RH. Centar izravno izriče i provod dvije mjere, a to su mjera upozorenja roditelju ili roditeljima ili se izriče mjera nadzora jer se tijekom postupka utvrdilo da su stečeni uvjeti i za takvu mjeru (nasilje manjeg intenziteta, propusti u odgoju i cjelovitoj skrbi o djetetu ili djeci jednog ili oba roditelja). U drastičnijim situacijama nasilja koje je učestalo i ponavlja se, predlaže se sudu donošenje odluke oduzimanja prava roditeljima da žive s djetetom ili djecom i odgajaju ih. Kada je evidentno da se radi o nasilju koje je izravno na štetu djeteta i za posljedicu ima kaznenu prijavu odnosno presudu ili je riječ o dugotrajnom zanemarivanju djece tada se predlaže sudu postupak lišavanja roditeljske skrbi, a ovisno o utvrđenom prosljeđuje se i dopis Državnom odvjetništvu radi procjene kaznene odgovornosti i pokretanja istog postupka. Ovisno o utvrđenom lišavanje roditeljske skrbi može biti u odnosu na svu ili jedno dijete. Lišavanjem roditeljske skrbi roditelj nema više nikakve uloge i utjecaja na daljnji život djeteta već o tome odlučuje skrbnik uz suglasnost Centra. Izuzetak od prestanka obveza i odgovornosti je u tome što i kod lišenja roditeljske skrbi jedino ne prestaje obveza uzdržavanja. Dakle, bez obzira na činjenicu da je lišen roditeljske skrbi, roditelj će morati doprinositi i za uzdržavanje tog djeteta.

Osim rečenoga žrtve obiteljskog nasilja mogu biti smještene u dom za žrtve obiteljskog nasilja, gdje im se osigurava nužan smještaj i oporavak, te mogućnost poduzimanja daljnjih pravnih radnji na svojoj zaštiti. Ovaj smještaj u principu je privremenog karaktera i traje do 6 mjeseci, najduže godinu dana.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let