Kada roditelji svjesno ili nesvjesno rade na štetu djece, zanemarujući njihove potrebe ili zlorabeći svoja roditeljska prava i odgovornosti Centar je dužan primijeniti „Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta“, a u skladu sa Obiteljskim zakonom RH.

Kada su propusti pojedinačni i imaju manje posljedice po rast i razvoj djece tada će Centar upozoriti roditelje na pogreške ili propuste. Upozorenje može biti u usmenom obliku ili u pisanom obliku. O izrečenim upozorenjima vodi se evidencija. Ukoliko dođe do češćih istovrsnih pogrešaka i propusta Centra će u radu s roditeljima predložiti mjeru nadzora nad roditeljskom skrbi. Ova mjera ima za cilj pomoći roditeljima uočiti i prevladati uzroke propusta i pogrešaka te na taj način stvoriti uvjete za pravilan rast i razvoj djece u sigurnom okruženju obitelji. Izriče se najmanje na šest mjeseci jer je to razdoblje koje je u stručnom smislu minimalno za određene pomake uz mjeru. Ukoliko roditelj pristane na ovakvu mjeru, zajedno se dogovaraju o voditelju mjere koji može biti stručna osoba Centra ili netko od vanjskih suradnika koji ima sklonosti i sposobnosti biti voditeljem mjere odnosno ispunjava zakonske pretpostavke. Također se zajednički utvrđuje i program rada. Voditelj mjere će prema programu češće kontaktirati s roditeljima kojima je mjera izrečena osobnim dolaskom u kuću, telefonskim razgovorom, kontaktom s drugim ustanovama i institucijama ili na drugi način koji dogovore, te će jednom u dva mjeseca o tome izvijestiti Centar. Ukoliko roditelj kojemu je predložena mjera odbije ovu mjeru, Centar će pažljivo razmotriti koje su druge mogućnosti pomoći obitelji ali prije svega djeci ili djetetu koje je ugroženo. U takvim situacijama najčešće nije moguće drukčije, već predlaganje sudskih mjera, a koje su usmjerene na izricanje roditelju ili roditeljima. Sudu je moguće predlagati dvije mjere u odnosu na djecu; oduzimanje prava roditeljima da žive s djecom i lišavanje roditeljske skrbi. U oba slučaja prvo se nastoji iskoristiti mogućnost zbrinjavanja djeteta unutar same obitelji npr. djed i baka, ukoliko ispunjavaju pretpostavke i imaju mogućnosti preuzeti skrb o djetetu ili djeci, drugoj osobi ili na kraju kada su sve mogućnosti iscrpljene domu ili ustanovi socijalne skrbi. Razlika između ovih mjera je u tome što se mjera oduzimanja prava roditelju živjeti s djetetom ili djecom izriče na godinu dana, a roditelj je u tom roku dužan otkloniti razloge zbog kojih je mjera izrečena, dok kod lišavanja roditeljske skrbi znači da roditelju prestaju sva prava i odgovornosti, pa i obveze osim uzdržavanja i da nema više nikakvog utjecaja na daljnju skrb o djetetu. Roditelji kojima je oduzeto pravo živjeti s djetetom ili djecom imaju pravo na stručnu pomoć u Centru kroz savjetovanje, a nerijetko im se pomaže i jednokratnim pomoćima u svrhu zadovoljavanja trenutačnih potreba a sve s ciljem stvaranja uvjeta za povratak djece u obitelj odnosno otklanjanja razloga koji su doveli do izricanja takve mjere. Lišavanje roditeljske skrbi je krajnja mjera kada vjerojatnost o tome da će roditelj na kvalitetan i odgovoran način preuzeti skrb o djetetu nažalost gotovo i ne postoji. Djeca čiji su roditelji lišeni roditeljske skrbi ispunjavaju sve pretpostavke za posvajanje, što se u takvim situacijama smatra najboljim oblikom zaštite djeteta.

Okolnosti i razlozi za poduzimanje pojedine mjere za zaštitu prava i interesa djeteta točno su opisani u člancima od 108. do 118. Obiteljskog zakona RH., čiji pročišćeni tekst također možete naći na našoj internetskoj stranici u dijelu „Korisni Zakoni“.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let