Uzdržavanje djece je pravo i obveza roditelja. Roditelji su dužni uzdržavati maloljetnu djecu kao i punoljetnu dok su na redovitom školovanju odnosno dok redovito ispunjavaju svoje obveze iz školovanja kao i godinu dana nakon završetka redovitog školovanja, ukoliko ne mogu pronaći zaposlenje.

Kada roditelji ne doprinose za uzdržavanje, o tome odlučuje nadležni sud. Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom, a određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koja je za 2010. godinu iznosila 5.343,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku, broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2011. godine, iznose

  • za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 908,31 kn,
  • za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.068,60 kn,
  • za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.175,46 kn.

Prethodno znači da će sud odrediti uzdržavanje i u većem opsegu ukoliko ocijeni da su mogućnosti roditelja veće kao i potrebe djeteta. Suprotno tome, ukoliko roditelj s kojim dijete živi ima uvjete znatno bolje uvjete, ne može se osloboditi obveze uzdržavanja roditelj s kojim dijete ne živi, niti mu se zbog toga može umanjiti minimalni iznos koji se svake godine utvrđuje od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi odnosno ministra. U nekim slučajevima kod osoba kod kojih je utvrđena nesposobnost za rad (ne svim) sud može donijeti odluku po kojoj će joj umanjiti ili će je osloboditi obveze uzdržavanja. Zakonom su predviđena dva slučaja kada se može umanjiti minimalan iznos koji je dužan doprinositi roditelj koji ne živi s djetetom. Prvi razlog je ako roditelj mora uzdržavati više djece, a nema dostatnih sredstava za sve, ali ne manje od polovice utvrđenih, za svaku godinu, minimalno potrebnih sredstava. Drugi razlog umanjenja obveze uzdržavanja može biti ukoliko dijete ima vlastiti prihod iz kojega je dužno pridonositi za svoje uzdržavanje. U svim ostalim slučajevima roditelj je dužan doprinositi najmanje gore navedenim iznosom.

Ovisno o tome kako i na koji način je sud utvrdio iznos koji je dužan plaćati roditelj koji ne živi s djetetom (apsolutnim iznosom ili postotkom plaće ili na neki drugi način) taj iznos nekada može biti veći ili manji od potrebnog iznosa za tekuću godinu. Svake godine utvrđuje se minimalan iznos. To znači da bi roditelj koji ne živi s djetetom trebao provjeriti koliki iznos je potreban i ukoliko se taj iznos povećao i on bi trebao povećati svoja davanja. Ukoliko to ne učini sam roditelj ili sporazumno roditelji, tada je potrebno zatražiti novu odluku suda kojom će se utvrditi pripadajući iznos.

Na žalost vrlo često se događa da roditelji koji ne žive skupa imaju neriješene partnerske odnose te nerijetko rješavajući druge probleme, obvezu uzdržavanje vide kao "instrument" u rješavanju tih drugih problema, a u konačnici zbog toga trpe djeca. U takvim situacijama kada se radi o izbjegavanju plaćanja uzdržavanja (alimentacije) roditelj koji živi s djetetom ima pravo kod centra zatražiti privremeno uzdržavanje. Privremeno uzdržavanje osigurati će se djetetu, na zahtjev drugog roditelja, ako roditelj svoju obvezu uzdržavanja ne izvršava duže od 6 mjeseci neprekidno ili 6 mjeseci s prekidima u razdoblju od 7 mjeseci. Privremeno uzdržavanje isplaćuje se u iznosu od 50% minimalnog novčanog iznosa kojeg je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom. Centar ovo pravo priznaje najduže u trajanju 3 godine, a u roku 3 mjeseca obavijestit će Državno odvjetništvo o tome i zatražiti povrat isplaćenih sredstava odnosno poduzimanje postupaka protiv osobe koja je temeljem pravomoćne sudske presude dužna doprinositi za uzdržavanje.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let