Odluku o tome s kime će živjeti djeca donosi nadležan sud. Kako bi sud donio konačnu i što pravilniju odluku, uz druge dokaze, zatražit će i stručno mišljenje Centra za socijalnu skrb. Valja razlikovati kako je postupak pred sudom moguće pokrenuti kao zaseban ili se rješava kao sastavni dio razvoda braka. U oba slučaja kao sastavni dio odluke potrebno je riješiti i susrete i duženja djece s roditeljem s kojim ne žive, te pitanje uzdržavanja. Uloga Centra odnosno stručnog tima Centra jest pokušati u razgovoru roditelje potaknuti i podržati njihov dogovor o tome, te ukoliko nijedan od roditelja ne stavi prigovor, uz razgovor s djecom i ukoliko dogovorena rješenja nisu protivna zakonima i interesima djece, podržat će njihov dogovor i dostaviti sudu stručno mišljenje o tome.

Kada roditelji imaju oprečne stavove, također se pokušava u radu s njima i djecom pronaći minimum dogovora, a o ostalom, za ono što se roditelji nisu u mogućnosti dogovoriti mora to umjesto njih učiniti Centar. Tako stručni tim Centra temeljem primjene stručnih znanja, metoda, vještina i tehnika (saslušavanje, očevid, psihologijska obrada svih članova obitelji, prikupljanje različite dokumentacije i dr.) donosi svoju procjenu i prijedlog sudu. Važno je napomenuti da je od trenutka kada se kod suda pokrene postupak pa sve do donošenja odluke moguć znatniji protek vremena ovisno o složenosti obiteljske situacije odnosno objektivnim i subjektivnim okolnostima u kojima stranke žive. Centar ili stručni tim kada od suda zaprimi traženje stručnog mišljenja, pod pretpostavkom da stranke pozove istoga dana uz poštivanje zakonskih rokova, da se stranke uredno odazovu s prikupljenom dokumentacijom, da nemaju neriješenih „prethodnih pitanja“, da znaju što žele i slože se oko svega, te da stručni tim nema izrazito žurnih i prioritetnih drugih poslova (što je vrlo često) svoje stručno mišljenje može dati u roku mjesec dana kako je to zakonom predviđeno. U svim ostalim slučajevima jednostavno zbog procesa i postupka, poštivanja zakonskih normi to nije moguće u istom roku (npr. pozivanje po pravilima o osobnoj dostavi, rok i sl.). Radi toga jedan ili oba bračna druga od suda mogu zatražiti PRIVREMENU ODLUKU S KIME ĆE ŽIVJETI DJECA a koja bi se trebala temeljiti na iskazu jednog ili oba roditelja pred sudom i biti donesena odmah. Naime, takva odluka osigurat će način funkcioniranja obitelji do donošenja konačne odluke, a bazira se na pretpostavci da je jedan ili oba roditelja govorio istinu pred sudom (što su dužni), te da za vrijeme trajanja privremene odluke neće biti narušena dobrobit djece. U slučaju suprotnih događanja odnosno svjesnog ili nesvjesnog nanošenja štete djeci ili manipulacije djecom i njihovim pravima protiv roditelja će se poduzeti radnje iz Obiteljskog i Kaznenog zakona. Iz potonjih razloga važno je da roditelji razluče što je interes djeteta/djece, a što su neriješeni partnerski odnosi (npr. obveza doprinošenja za uzdržavanje ili ne izvršavanje obveze ne može biti razlogom uskraćivanja susreta i druženja, već se o tome moraju voditi drugi postupci, a tek nakon utvrđivanja odgovornosti poduzimaju se radnje sukladno zakonima).

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let