Postupak razvoda braka je sudski postupak i pokreće se pred nadležnim sudom. Pokretanje postupka može biti na zajednički prijedlog bračnih drugova ili na temelju tužbe jednog od bračnih drugova. Na prvom ročištu sud određuje posredovatelja i to temeljem sporazuma stranka, a ako se stranke ne mogu sporazumjeti to mora učiniti sud umjesto njih. Smisao i svrha posredovanja prije donošenja odluke suda u postupku rastave braka jeste pokušati bračne drugove motivirati za pomirenje, kroz njihovo osnaživanje za rješavanje razloga koji su doveli do pokretanja postupka, te ih upoznati s pravnim posljedicama rastave braka, a u slučaju njihove odlučnosti da realiziraju odluku o razvodu, Centar će im pružiti stručnu pomoć u postizanju sporazumnog dogovora oko svih krucijalnih pitanja koja se postavljaju u slučajevima razvoda braka ( povjera djece, kontakti, uzdržavanje, daljnja suradnja u odgojnim postupcima i sl…. ). Posredovatelj može biti centar za socijalnu skrb kojega predlože i prihvate bračni drugovi ili jedan od njih, te drugi posredovatelji sukladno Obiteljskom zakonu. Nakon što se odredi posredovatelj stranke su dužne u roku 15 dana doći u Centar radi posredovanja odnosno pokretanja postupka. Ukoliko to ne učine ili se posredovanju ne odazovu u ostavljenom roku, Centar će izvijestiti sud o nemogućnosti provođenja posredovanja. Osim rada u Centru u koji su uključeni socijalni radnik, pravnik i psiholog, učinit će se i očevid u uvjete življenja osoba koje razvode brak. Ukoliko jedna od osoba živi na području mjesne nadležnosti drugog Centra zatražit će se pravna pomoć tog centra, odnosno zapisnik o očevidu. Na temelju očevida, obrade psihologa, te dokumentacije i drugih dokaza, socijalni radnik i psiholog sačinit će stručno mišljenje u postupku posredovanja prije razvoda koje potpisuje i pravnik te ga dostavlja strankama. Ovo mišljenje vrijedi godinu dana od dana pokretanja postupka pred Centrom. Jedan ili oba bračna druga moraju se javiti sudu i nastaviti započeti postupak rastave. Postoje i zakonom predviđeni slučajevi kada sud neće tražiti provođenje postupka posredovanja.

U sklopu ove odluke sud donosi odluku o povjeri djece roditeljima nakon razvoda braka i odluku o susretima i druženjima djece s roditeljem s kojim neće živjeti, a kao važan dio je i odluka o plaćanju iznosa na ime uzdržavanja roditelja koji ne živi s djecom. Dakle, po provedenom posredovanju Važno je napomenuti da radno sposobna osoba ne može biti oslobođena obveze uzdržavanja, a minimalni iznosi se utvrđuju od strane ministra svake godine. U ovim postupcima traži se obavezno stručno mišljenje Centra. Centar daje svoje mišljenje sudu na temelju sinteze socijalnog radnika, pravnika i psihologa odnosno svih relevantnih dokaza. Roditeljima se daje mogućnost izjašnjavanja a ovisno o dobi djeteta odnosno procjeni psihologa shvaćanja biti postupka od strane djeteta, pri donošenju mišljenja uzima se i njegov iskaz. Ova odluka se uvijek donosi u skladu s procjenom najboljeg interesa djeteta (djece).

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let