Ovdje možete vidjeti odgovore na Vaša najčešća pitanja, a kako nam je od izuzetne važnosti otkloniti svaku nedoumicu i ispraviti sve zablude u svezi ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, cilj nam je redovito odgovarati na Vaša najčešća pitanja, kako bi u kontinuitetu Vama i široj javnosti ponudili istinitu i kvalitetnu informaciju.

 

 

 

 

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let