Nema razlike u provođenju postupka. Jedina moguća razlike je u datumu od kada se pravo priznaje? Dan podnošenja zahtjeva je dan kojim ćete ostvariti pravo ukoliko udovoljavate svim potrebnim uvjetima, dok po službenoj dužnosti to može biti nešto kasnije jer će u pravilu proći neko vrijeme dok ne utvrdimo o čemu je točno riječ i za koje pravo ispunjavate uvjete da bi se pokrenu konkretan postupak.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let