Važno je razlikovati pojam skrbnik u svakodnevnom životu koji koristimo u međusobnoj komunikaciji kada želimo reći da određena osoba skrbi (ili ne skrbi) o svakodnevnim potrebama druge osobe odnosno kada se netko izjašnjava kao osoba koja se smatra odgovornom i dužnom postupati u nečije ime i za nečiji račun kako bi zaštitila prava osobe koja to nije sama u mogućnosti činiti i institut skrbništva predviđen Obiteljskim zakonom. Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Štićenici su osobe pod skrbništvom. Maloljetnim štićenicima skrbništvom se nadomješta roditeljska skrb. Punoljetnim štićenicima skrbništvom se osigurava zaštita osobnosti zbrinjavanjem, liječenjem i osposobljavanjem za život i rad, te zaštita imovinskih prava i interesa. Skrbništvo prestaje smrću štićenika ili prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom. Nemoguće je pobrojati sve poslove i opisati ih a koji se rade u sklopu skrbničkih poslova ali neki od njih su:

  1. Prijedlog sudu radi lišenja poslovne sposobnosti pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Nakon toga, obavlja se saslušanje predlagatelja na zapisnik, prikupljanje medicinske dokumentacije (dopis bolnici, liječniku primarne zdravstvene zaštite), prikupljanje osobne dokumentacije (dopis matičnom uredu, dopis PP uvjerenje o prebivalištu) odnosno svih relevantnih dokaza koji će olakšati donošenje odluke sudu, saslušava se na zapisnik osoba protiv za koju se pokreće prijedlog, a nakon toga donosi i rješenje o imenovanju posebnog skrbnika osobi za koju se pokreće prijedlog te se prijedlog lišenja Općinskom sudu. Nakon odluke suda, ukoliko je osoba lišena poslovne sposobnosti, po službenoj dužnosti pristupa se izboru osobe koja će biti imenovana za skrbnika. Prije svega nastoji se imenovati osoba iz kruga obitelji, a ukoliko to nije moguće onda neka druga osoba ili u konačnici se mora imenovati službenu osobu Centra. Važno je napomenuti da uvijek koliko god je to moguće uvažavaju se i prijedlozi i primjedbe štićenika,
  2. Saslušavanje skrbnika i štićenika u postupku podnošenja zahtjeva za raspolaganjem imovinom i pravima štićenika ili zakonskih zastupnika i maloljetne djece kada je riječ o djeci,
  3. Sudjelovanje u postupcima odobravanja nasljedničkih izjava roditelja i skrbnika.
  4. Odluka o stavljanju pod skrbništvo, o ostvarivanju roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, o prestanku skrbništva, pribavljanje izvješća skrbnika, popisivanje imovine osoba pod skrbništvom,
  5. Provođenje postupka radi imenovanje posebnog skrbnika radi zaštite osobnih prava i interesa odrasle osobe, što se obavezno čini i u postupku lišavanja poslovne sposobnosti,
  6. Uzimanje izjave na zapisnik djeteta i osobe koja će biti imenovana za skrbnika mlt. djetetu,
  7. Uzimanje zahtjeva roditelja za raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta, prikupljanja potrebne dokumentacije (takse, osobna dokumentacija, stanje na bankovnom računu), saslušavanje roditelja i djeteta,
  8. Saslušavanje skrbnika i štićenika u postupku podnošenja zahtjeva za raspolaganjem imovinom i pravima štićenika.
  9. Obilazak štićenika u ustanovama socijalne skrbi i u udomiteljskim obiteljima

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let