Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova i srodnika u ravnoj lozi, kada je to pred­viđeno Obiteljskim zakonom.

Punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine stava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine. Dijete se može osloboditi dužnosti uzdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije uzdržavao u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obveza. Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od svoga bračnog druga.

Odredbe Obiteljskog zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenog muškarca, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete.

Kada bračni drug nije tijekom postupka razvoda braka zatražio uzdržavanje, to može učiniti naknadno u roku 6 mjeseci od prestanka braka, a osoba koja je živjela u izvanbračnoj zajednici u roku 6 mjeseci od prestanka te zajednice.

Načelno obveznici uzdržavanja bi se trebali dogovoriti, a kada to ne mogu onda je postupak uzdržavanja u nadležnosti suda (parnica pred sudom).

Kada to nisu u mogućnosti same za sebe činiti osobe ili obitelj za njih, odnosno osobe koje su prema Zakonu dužne štititi prava i interese, tada je to dužna činiti država putem centra za socijalnu skrb kao tijelo skrbništva. Istovremeno to znači i da će Centar provjeriti jesu li razlozi zbog kojih je "propušteno" izvršavati obveze vezane uz uzdržavanje objektivne naravi ili su subjektivne odnosno pred zakonom neopravdane. U slučaju utvrđivanja neopravdanosti propuštanja i težine Centar će poduzeti određene mjere sve do prijavljivanja kaznene odgovornosti kao krajnje.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let