Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon i Zakon o sudovima za mladež osnova su za poduzimanje mjera iz nadležnosti centra za socijalnu skrb u odnosu na djecu i mladež koja su počinitelji djela opisanih kao društveno neprihvatljiva, prekršaj ili kazneno. Centar za socijalnu skrb na ovim poslovima poduzima mjere i radi sa skupinama djece i mladeži podijeljenim na slijedeći način:

1. djecom (do 14 godina)

2. maloljetnim osobama:

  • mlađe maloljetne osobe (14-16 godina)
  • starije maloljetne osobe (16-18 godina)

3. mlađim punoljetnim osobama ( 18–21 godina )

 

Prema Zakonu o sudovima za mladež nadležni sud maloljetnim odnosno mlađim punoljetnim osobama, u našoj županiji to je Općinski sud u Vukovaru, može izreći slijedeće odgojne mjere:

 • sudski ukor
 • posebne obveze
 • upućivanje u centar za odgoj
 • pojačana briga i nadzor
 • upućivanje u odgojnu ustanovu
 • upućivanje u odgojni zavod
 • upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu.

Ukoliko maloljetnoj/mlađoj punoljetnoj osobi bude izrečena odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu, Centar je nadležan osigurati mjesto u ustanovi za provođenje odgojne mjere i priznati pravo na skrb izvan vlastite obitelji maloljetnoj/mlađoj punoljetnoj osobi te pratiti u suradnji s domom tj. ustanovom njezin napredak kao i brinuti o njezinim potrebama (podrška poput priznavanja neophodnih novčanih sredstava za posebne namjene ukoliko obitelj nema sredstava kroz jednokratnu pomoć, odlazak na praznike i blagdane u obitelj koji dogovara sa ustanovom i roditeljima ili drugim srodnicima koji imaju na to pravo po zakonu, pratiti školovanje i sl.), koordinirati suradnju roditelja i ustanove te obilaziti osobu najmanje svakih šest mjeseci kako predviđaju propisi.

Ukoliko je izrečena od strane suda odgojna mjera pojačane brige nadzora, po dostavljenom pravomoćnom rješenju nadležnog suda Centar imenuje voditelja izrečene mjere, izrađuje program rada po kojemu će se izrečena mjera provoditi, nadzire rad voditelja kojega je imenovao, a svaka tri mjeseca dužan je izvijestiti nadležni sud o rezultatima izvršenja odgojne mjere. Isto tako Centar može sudu predlagati i izmjenu odgojne mjere ukoliko se izrečena mjera pokaže neuspješnom kao i predložiti obustavu odgojne mjere ukoliko procjenjuje da je ista postigla svoju svrhu osnovom postignutih rezultata ili ispunjenog programa rada.

Centar za socijalnu skrb nadležan je za provođenje svih odgojnih mjera, kao i za postpenalni prihvat odnosno pružanje podrške i stručne pomoći maloljetnim i mlađim punoljetnim osobama nakon izlaska iz ustanova po izvršenoj odgojnoj mjeri te nakon izvršenja kazne maloljetničkog zatvora. Centar odnosno stručni radnik dostavlja izvješća o provođenju odgojnih mjera, svakih šest mjeseci prisustvuje kontrolnim ročištima koje održava sud koji izrekao mjeru.

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let