Centar za socijalnu skrb Županja - Česta pitanja

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

FAQ

Česta pitanja

Ovdje možete vidjeti odgovore na Vaša najčešća pitanja, a kako nam je od izuzetne važnosti otkloniti svaku nedoumicu i ispraviti sve zablude u svezi ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, cilj nam je redovito odgovarati na Vaša najčešća pitanja, kako bi u kontinuitetu Vama i široj javnosti ponudili istinitu i kvalitetnu informaciju.


 

Imam u vlasništvu automobil, da li moja obitelj ima pravo na pomoć za uzdržavanje?

Ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi NN 33/12, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe, obitelj ima pravo na pomoć za uzdržavanje.

 

Imala sam velike troškove radi sahrane pokojnog oca koji je bio u Centru korisnik pomoći za uzdržavanje, da li imam pravo na kakvu naknadu troškova budući ja nisam korisnik nikakve pomoći u Centru?

Da. Jednokratna pomoć do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba (a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika) odobrava se osobi koja je snosila troškove pogreba korisnika pomoći za uzdržavanje.

 

Korisnik sam pomoći za uzdržavanje a dijete mi pohađa srednju školu i smješteno je u učenički dom, da li mogu ostvariti u Centru kakvu pomoć?

Da. Imate pravo na potporu za troškove smještaja u učeničkom domu. Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na troškove smještaja u učeničkom domu kao potporu za obrazovanje člana obitelji polaznika srednje škole, ako obitelj ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje. Osim toga Centar za socijalnu skrb može jednom godišnje odobriti jednokratnu novčanu potporu za nabavku obveznih školskih udžbenika za osnovne i srednje škole, u vrijednosti 50% vrijednosti od popisa odabranih novih školskih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za određeni razred prema konačnoj listi škole, ako to pravo niste ostvarili po drugoj osnovi.

 

Ukoliko nemam mogućnosti doći u Centar mogu li zatražiti pismeno putem pošte priznavanje prava na pomoć?

Vaše pismeno ćemo razmotriti i ukoliko iz njega nedvojbeno proizlazi koje pravo tražite otvorit ćemo postupak za priznavanje prava s danom prijema.

 

Koliko puta godišnje mogu ostvariti jednokratnu pomoć?

Zakon o socijalnoj skrbi ne precizira koliko puta godišnje netko može ostvariti jednokratnu pomoć, tj. jednokratnu pomoć može ostvariti svatko tko zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.

Dakle, osoba ili obitelj koji podnose prijedlog Centru za socijalnu skrb radi ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć, moraju Centru uz svoj prijedlog dostaviti i dokumentaciju kojom će dokazati da postoje opravdani razlozi ( opisani gore u tekstu )za odobrenje jednokratne pomoći, te također iz iste dokumentacije mora biti vidljivo da se njihova specifična potreba ne može riješiti prihodima koje ostvaruju.

Iz sveg gore navedenog proizlazi činjenica da se jednokratna pomoć može ostvariti samo ciljano za određenu potrebu, može se ostvariti više puta godišnje ako se takve potrebe pojave više puta godišnje, jednom, ali i niti jednom ako se u postupku koji je pokrenut po prijedlogu utvrdi da ne postoji opravdanost prijedloga.

 

U zadnje vrijeme razmišljam o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, a kako sam na selu i moram plaćati autobusnu kartu, te trenutačno ne mogu doći u Centar za socijalnu skrb Županja podnijeti zahtjev za pomoć, može li to učiniti za mene susjed?

Na žalost susjed ne može podnijeti zahtjev. Umjesto Vas to, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, može učiniti netko od slijedećih osoba; bračni drug, punoljetno dijete, roditelji, skrbnik ili za udomljene osobe udomitelji.

 

Kakva je razlika između pokretanja postupka na zahtjev ili po službenoj dužnosti?

Nema razlike u provođenju postupka. Jedina moguća razlike je u datumu od kada se pravo priznaje? Dan podnošenja zahtjeva je dan kojim ćete ostvariti pravo ukoliko udovoljavate svim potrebnim uvjetima, dok po službenoj dužnosti to može biti nešto kasnije jer će u pravilu proći neko vrijeme dok ne utvrdimo o čemu je točno riječ i za koje pravo ispunjavate uvjete da bi se pokrenu konkretan postupak.

 
Protokol

Naše pomoći

Naše pomoći

Gdje se nalazimo


On-Line kontakt
Vaš email
Tema
Vaše ime
Vaš upit...
 Pošalji i meni kopiju
   
 
MSPIM Vijesti
Baner